Export database joomla localhost เพื่อ inport hosting จริง

Ads-bygoogle

การนำเข้าฐานข้อมูล joomlaไปยังพื้นที่ของผู้ให้บริการ hosting จะต้องมีการ ส่งออก ฐานข้อมูลในเครื่องของเราก่อนแล้ว จึงจะนำเข้าบน web hosting ของเขาได้

ตัวอย่าง การ ส่งออก ฐานข้อมูล เว็บไชต์  localhost/jm35/ Export Database
พิมพ์:http://localhost/phpmyadmin จะเข้าสู่หน้าจอนี้ทันที
เลือกชื่อ : ฐานข้อมูล ในที่นี้ผู้เขียน เลือกฐาน Jm35
คลิกถูก>>หน้า ข้อความ Check all:เลือกตารางฐานข้อมูลทั้งหมด
คลิก>>เมนู:Export เพื่อส่งออก จะเข้าสู่หน้าจอถัดไป
ในหน้าจอนี้ ระบบ จะมีเมนู ที่ต้องเลือกไม่กี่อย่าง ซึ่งส่วนใหญ่ ระบบตั้งค่าไว้หมดแล้ว คลิก>>Go ดำเนินการส่งออกฐานข้อมูล Jm35 ชนิดของไฟล์ จะเป็น SQL ระบบจะทำการโหลดไฟล์ Jm35.SQL มาเก็บในเครื่องของเรา เพื่อจะนำไฟล์นี้ ไป inport database บน hosting ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไชต์
Ads-bygoogle

ย้ายเว็บไชต์joomlaในเครื่องขึ้นโฮท Serverจริง

Ads-bygoogle

การย้ายไฟล์เว็บไชต์ จากเครื่อง เข้าสู่พื้นที่ โฮท Serverจริง  คือโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์เว็บไชต์ ซึ่งเราสร้างไว้เอง ในขั้นตอนการติดตั้ง จูมล่า ด้วย web Server จำลอง  โดยจะใช้โปรแกรม อัพโหลดไฟล์เว็บทั้งหมด ขึ้นโฮทจริง ด้วยโปรแกรม  FileZilla

ดาวน์โหลด FileZilla ได้ที่นี่ goo.gl/NwSC2A ติดตั้งแล้วเปิดใช้
การใช้เงาน FileZilla จะมีหน้าตาเรียบง่ายและใช้งานง่าย  โดยผู้ใช้งาน ต้องตั้งค่าข้อมูล ตามที่ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ Hosting  ให้เรามา ตัวอย่างเช่น
Ftp username : Makejoom คือ ชื่อ ftp ของเรา : แล้วแต่ Hosting จะให้เรามา
Ftp password : คือรหัสผ่าน 123456 คือ รหัสผ่าน ftp แล้วแต่ Hosting จะให้เรามา
Fip prot : 21 คือ พอร์ต การเชื่อมต่อ  Hosting

ขั้นตอนการ เชื่อมโยง Ftp ไฟล์เว็บไชต์ในเครื่องของเรา ไปยัง พื้นที่ ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่เว็บไชต์ 
1.สร้างที่ตั้งใหม่ : สร้างชื่อใดๆก็ได้ หรือ จะใส่ชื่อ เว็บไชต์ของเราก็ได้เช่นกัน เพื่อ ความสะดวกในการเรียกใช้งาน
2.โฮท คือ ชื่อ โดเมน(ชื่อเว็บไชต์ของเรา) เช่น www.makingjoomla.com  แล้ว ใส่ พอร์ต 21 ค่ามาตราฐาน ส่วนใหญ่กำหนดเป็น21
3.ชื่อผู้ใช้ : Makejoom และสุดท้ายคือ รหัสผ่าน: 123456
4.คลิก>>ปุ่ม เชื่อมต่อ 
ระบบ จะทำการเชื่อมต่อ ไปยังพื้นที่ของผู้ให้บริการ จะมีหน้าตาประมาณนี้
หน้าจอแสดงการ เชื่อมต่อ ไฟล์เว็บไชต์ ในเครื่องของเราไปยัง พื้นที่ของผู้ให้บริการ Hosting โดยผู้เขียนแสดงเป็นตัวอย่าง การอัพโหลดไฟล์เว็บ ด้วยโปรแกรม Ftp โดยสร้าง โฟลเดอร์ชื่อ jm35 ไว้ก่อนแล้ว เพื่อให้อัพโหลดตรงกัน ไม่เช่นนั้นไฟล์เว็บจะมารวมกันเป็นกอง ยุ่งเสียเวลาต้องมาแก้ไขใหม่  

ฝั่งในเครื่องของเรา ซ้ายมือ: ตามภาพ คือ:D:\xampp\htdocs\jm35 ที่อยู่ของไฟล์เว็บ
ฝังของผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ ขวามือ ตามภาพ คือ : โฟลเดอร์ jm35 ที่สร้างรอไว้

5.คลิกขวา>>เลือกเมนู อัพโหลด จัดการอัพโหลด ไฟล์เว็บใน โฟลเดอร์ jm35 ทั้งหมดมาไว้ใน พื้นที่ของผู้ให้บริการมาไว้ในนี้ ไฟล์เว็บ อาจจะมีจำนวนมาก 7-8พันไฟล์เว็บ อาจต้องรอนาน ขึ้นอยู่กับเราได้ติดตั้ง ทดลองสร้างข้อมูลอะไรในเว็บไชต์ของเรา เสร็จจากขั้นตอนนี้แล้ว คือ การ import ฐานข้อมูล phpmyadmin เพื่อให้ได้ ไฟล์ SQL เป็นงานง่าย มือใหม่ขนาดไหน ทำได้แน่นอน
Ads-bygoogle

สร้างโมดูลFooterในjoomla3xแสดงลิขสิทธิ์เว็บไชต์ของเราเอง

Ads-bygoogle

ชื่อคำว่า สงวนเลิขสิทธิ์เว็บไชต์ คือ สิ่งที่สำคัญที่สุด ช่วยในเรื่องการันตรีความน่าเชื่อถือของเว็บไชต์และช่วยในเรื่องการคุ้มทางด้านกฎหมาย

บทความแสดง ตัวอย่าง วิธีการสร้างโมดูล  Footer ใน joomla3 หรือจะใช้ใน joomla รุ่นอื่นก็ได้เช่นกันโดยมีวิธีการสร้างดังนี้
เข้าสู่ผู้ดูแลระบบ joomla
1.คลิก >> เมนูส่วนเสริม>>คลิก>>เมนูโมดูล
2.คลิก>>แท็ปเมนูสร้างใหม่
3.คลิก>>เลือกชนิดของโมดูล ให้คลิก>>กำหนด HTML เอง ด้วยตัวช่วยเขียนเนื้อหา
4.คลิก>>ตำแหน่งโมดูลที่เราจะวางแทนที่ Footer กำหนดให้เป็น ตำแหน่ง Debug คือตำแหน่งท้ายสุดของเทมเพลตนี้ ซึ่งจะดูเนียนมาก
5.คลิก>>ปุ่มบันทึกปิด แล้วดูที่หน้าเว็บของเรา
ชุดเครื่องมือ เขียนบทความ ในโมดูล กำหนด HTML เอง คือตัวช่วยที่ดีมาก สามารถที่จะใส่ภาพประกอบลงไป เขียนคำบรรยาย ลิทสิทธื์ ชื่อเว็บไชต์ของเรา ทำป้ายโฆษณา ระบายสีพื้นหลัง โมดูล Footer โดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรให้ยุ่งยาก แต่ข้อความที่แนะนำท้ายสุด ควรให้เครติต ผู้สร้างเว็บไชต์เค้าด้วย เช่น @ joomla
Ads-bygoogle

Remove Sitename ชื่อลิขสิทธิ์ joomla3 เทมเพลต protostar

Ads-bygoogle

ลบชื่อ ลิขสิทธิ์ Joomla3 ในเทมเพลต protostar ซึ่งจะแสดงส่วนท้ายสุดของเว็บไชต์ อยู่ในระหว่าง ตำแหน่ง Position: footer และ Position: debug ของเทมเพลตนี้ ในทีนี้ผู้เขียน จะลบ เมนู ที่ชื่อ Black to top ออกไปด้วย ก่อนที่จะสร้าง โมดูล Footer ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็น ชื่อ ลิขสิทธิ์เว็บไ่ชต์ของเราเอง

เข้าสู่ผู้ดูแลระบบ คลิก>>เมนูส่วนเสริม>>เลือนแท็ปเมนู คลิก>>เมนูเทมเพลต>>เลือกเทมเพลต  protostar จะเข้าสู่หน้าจอ เทมเพลตปรับแต่ง
จากนั้น คลิกไฟล์เว็บที่ชื่อ index.php  
บรรทัดที่ 209 โค๊ด
คำสั่ง เขียนไว้ว่า &copy; <?php echo date('Y'); ?> <?php echo $sitename; ?> 
ผู้เขียนเพิ่มโค๊ดปิดคำสั่งนี้ 
<!--<?php echo date('Y'); ?> <?php echo $sitename; ?>--> ข้อความแสดงลิขสิทธิ์joomla หายไปแล้ว
ลบเมนู ที่ชื่อ Black to top
หลักการเดียวกัน แก้ไขไฟล์เว็บที่ชือ index.php เทมเพลตนี้
บรรทัดที่ 205
โค๊ดที่เขียนว่า <?php echo JText::_('TPL_PROTOSTAR_BACKTOTOP'); ?>
แล้วเพิ่มโค๊ดปิดการทำงาน ก็จะเป็น
 <!--<?php echo JText::_('TPL_PROTOSTAR_BACKTOTOP'); ?>--> 
 Sitename ชื่อ ลิขสิทธิ์ joomla และ เมนู Black to top จะลบออกจากเว็บไชต์ของเรา ทันที
Ads-bygoogle

แทรกภาพธัมเนลในบทความด้วย plugin mavikThumbnails

Ads-bygoogle

แทรกภาพ แบบย่อ Thumbnails ในบทความ เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง หน้าเว็บไชต์ ก่อนจะคลิกอ่านเนื้อหาในบทความทั้งหมด เป็นสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับคนอ่าน และยังช่วยให้คนเข้าเว็บไชต์มากขึ้น รายได้จากการทำเว็บไชต์ ก็จะมากขึ้น ตามมาด้วย 

การแทรกภาพ อย่างย่อ หรือ Thumbnails ในบทความ ของ joomla เป็นเรื่องง่าย สามารถปรับขนาดภาพย่อ ได้ตามความต้องการ แต่เขียนบทความ เพื่อชนะใจคนอ่านนี่ อยากกว่า

แสดงตัวอย่าง การทำให้ภาพ เป็น แบบ Thumbnails โดยใช้ เครื่องมือเขียนบทความ พื้นฐาน Editor ของ joomla จะมีเมนู รูป/และลิงก์ เชื่อมโยงไป ยังแท็ปเมนู การใส่ภาพ รูปส่วนหัว และ รูปที่สำหรับเนื้อหาเดิม ซึ่งจะแยกการทำงานภาพในส่วนนี้อย่างชัดเจน โดยภาพ รูปต้นฉบับ คือ ภาพ Thumbnails นั่นเอง
หน้าจอ นี้ ผู้เขียน ต้องการอธิบายให้ผู้อ่าน เข้าใจว่า เมนูนี้ รูปและลิงก์ ในชุดเครื่องมือ Editor มาจากไหน โดย 
1.คลิก ในเมนู ระบบ>>การตั้งค่าระบบ>>เนื้อหา
2. จะพบแท็ปเมนู ที่เขียนว่า รูปด้านหน้าและลิงก์ 
3. นั่นก็คือ เมนู ทีเกิดขึ้น ในแท็ปเมนู คำสั่ง Editor บทความนั่นเอง ลองคลิกซ่อนดูก็ได้ มันจะหายไปเลย

การแทรกภาพ Thumbnails ในบทความ joomla โดยใช้ เครื่องมือ  Editor เขียนบทความ ค่อนข้างยุ่งยาก แต่จะง่ายขึ้น ต้องติดตั้งส่วนเสริม  plugin mavikThumbnails รองรับ joomla 1.5/3x  ซึ่งมีวิธีการติดตั้ง เหมือนการติดตั้งส่วนเสริม joomla ทั่วไป แล้วเปิดใช้
ดาวน์โหลด plugin mavikThumbnails ได้ที่นี่ goo.gl/0e9z2V
ในหน้าจอ นี้ แสดงการตั้งค่า plugin mavikThumbnails โดยเลือกแท็ปตั้งค่า่ตามตัวอย่างไว้ได้เลย โดยอธิบายสั้นๆ ให้ตั้ง Process : แสดงภาพทุกภาพในบทความ และ  popup type: ให้เลือกค่า สไตล์ภาพ Thumbnails ใช้งาน
Ads-bygoogle

ตรวจสอบ ชื่อฐานข้อมุลและการตั้งค่าฐานข้อมุลจริง Joomla3x

Ads-bygoogle

ชื่อของฐานข้อมุล ในหน้า ตั้งค่าระบบหลัก หรือ Global Configuration เป็นสิ่งสำคัญระดับแรก ที่จะต้องสร้างฐานข้อมุล ประจำเว็บไชต์ ก่อนการติดตั้งจุมลาทุกครั้งและทุกเว็บ ซึ่งจะต้องมีชื่อ ของฐานข้อมุล ไม่ซ้ำกัน แต่จะมีข้อแตกต่างกันที วิธีการสร้าง ฐานข้อมุล ด้วยโปรแกรมอะไร 

สร้างฐานข้อมุลด้วย โปรแกรม จำลองเซอฟเวอร์ xampp หรือ mamp ก็จะพิมพ์ localhost/phpmyadmin เพื่อเรียกหน้าจอ การสร้างฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม phpmyadmin
สร้างฐานข้อมุลด้วย โดย ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไชต์  Hosting ด้วยระบบ Drirecadmin  โดยผุ้ใช้ พิมพ์ ชื่อ Domain ของผุ้ใช้ ตามด้วย เครื่องหมาย / phpmyadmin แล้ว Enter
ระบบจะให้ผุ้ใช้ ใส่รหัสผ่าน จากผุ้ให้บริการ Hosting  จะเข้าสุ่หน้าจอ phpMyAdmin - จัดการฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หน้าจอเดียวกันทันที
จากนั้น สร้างฐานข้อมุล จะได้รับรหัสผ่าน ฐานข้อมุล ; ชื่อผู้ใช้ ฐานข้อมุล ;ชื่อฐานข้อมูล ซึ่งเป็นระบบ การสร้าง Database
ใส่ข้อมูลให้ตรง ตามภาพตัวอย่าง ซึ่ง ผู้เขียน นำมาเปรียบเทียบ ในหน้าจอ ตั้งค่าฐานข้อมุล จูมล่า แบบ locallhost และข้อมุลจริง การสร้างฐานข้อมุล ด้วยด้วยระบบ phpmyadmin เพื่อให้ผุ้ใช้งานมือใหม่เข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้น
Ads-bygoogle

Remove-fontsize ส่วนขยายข้อความส่วนหัว VirtueMart-istraxx

Ads-bygoogle

ลบข้อความส่วนขยาย fontsize ของ VirtueMart เป็นเมนูที่ช่วยปรับขนาด ตัวอักษร บนหน้าเว็บไชต์ ให้มีขนาดที่เหมาะสม สำหรับการอ่าน หรือ อาจจะลบในส่วนนี้ เพื่อแก้ไขหน้าตาเว็บไชต์ของเรา
 บทความสอน วิธีการ ลบ สคลิป fontsize ส่วนขยาย ข้อความ ที่เขียนฝังขึ้นมาในตำแหน่งส่วนหัวเว็บไชต์ VirtueMart istraxx  โดยไม่ส่งผลเสีย การทำงานของเว็บไชต์
เข้าสู่ผู้ดูแลระบบ
1.คลิก>>เมนูส่วนเสิรม แล้ว คลิก>>แท็ปเมนู เทมเพลต
2.คลิก>>แท็ปเลื่อน เมนู Styles
3.คลิก>>เมนู Vmbeez3 
เข้าสู่ หน้าจอ เทมแพลต:ปรับแต่ง
4.คลิก>>ไฟล์เว็บ ที่ชื่อ index.php แล้วคลิก 
5.ค้นหา สคลิป ที่เขียนว่า fontsize ตามภาพตัวอย่าง บรรทัดที่ 117 <div id="fontsize"></div>
คัดลอก โค๊ด ในบรรทัด 164 แล้วไปวางปิดหัวปิดท้าย ในข้อ 5

7.แสดงตัวอย่าง การแก้ไข เพิ่มโค๊ด เพื่อปิดการใช้งาน ส่วนขยาย fontsize โดยเพิ่มโค๊ช<!--และ-->คำว่า--ต้องวางให้ชิดกัน ห้ามเว้นวรรค 
8.คลิก>>ปุ่มบันทึกปิด ออกจากหน้านี้ แล้ว Preview ตรวจสอบการแสดงผลหน้าเว็บไชต์ของเรา จะเห็นว่า เมนู fontsize หายไปแล้ว
Ads-bygoogle

แจกฟรี plugin module Responsive header สำหรับ joomla3x

Ads-bygoogle

แบนเนอร์หรือโลโก้หัวเว็บไชต์ สำหรับ joomla เบอร์3 แม่แบบ มาตราฐาน Beez3 ใช้แสดงเป็นตัวอย่าง การวางป้ายโฆษณาในระหว่างตำแหน่ง Position1 และ Position2 ไม่มีตัวกรอง หรือ สคลิป และไม่ได้ทำงานร่วมกับ โมดูล การแสดงผลจึงไม่รองรับ หน้าจอ มือถือรุ่นใหม่ และแท็บแล็ตฯลฯ
ตัวอย่าง 
การแก้ไข ปรับขนาด ความสูง แบนเนอร์ โลโก้หัวเว็บไชต ์ในไฟล์ personal.css. min-height: 250px; ซึ่งเป็นค่าเดิมที่ FIX ค่านี้ไว้ก่อน ซึ่งผู้ใช้งาน ออกแบบโลโก้ แบนเนอร์เตรียมไว้แล้ว แต่ขนาดความสูงแสดงผลหน้าจอไม่สมส่วน ก็ควรแก้ไขส่วนให้ดีก่อน จากนั้น โหลดและติดตั้ง Plugin ที่ชื่อว่า flexheader3_j3 แล้วเปิดใช้
ดาวน์โหลด Plugin:ได้ที่นี่ goo.gl/UpUddk

หน้า Module Setting นี้ ตั้งค่าตามตัวอย่างก็ได้ ซึ่งอธิบาย ส่วนที่สำคัญตามรูปภาพ 
-เลือกชนิดของไฟล์ภาพ 
โลโก้หรือแบนเนอร์ที่ออกแบบรอไว้ เป็นชนิดสกุลไฟล์ภาพอะไรก็ใส่ให้ตรงกันเช่น personal2.png ก็เลื่อนแท็ป png หรือ personal2.jpg ก็เลือก jpg 

-width:Height คื่อค่ากำหนดความกว้าง ความสูง ของไฟล์ภาพโลโก้ personal2 ซึ่งของเดิม FIX ค่าแบบ PX ก็ตั้งค่าใหม่เป็น % จะช่วยในเรื่อง Responsive

คลิกปุ่มบันทึกปิด แล้วดูผลที่หน้าเว็บไซต์ ดูผ่านอุปกรณ์ มือถือ แท็บแล็ต ทุกหน้าจอ จะย่นย่อหัวเว็บโลโก้ เหมือนเปิดดู ด้วยคอมพิวเตอร์ PC ต้นฉบับ 100%
Ads-bygoogle

สร้างรายการเมนูมายังVirtueMart ในร้านค้าของเราเอง

Ads-bygoogle

บทความแสดงตัวอย่าง วิธีการสร้างรายการ เมนูมายัง VirtueMart เพื่อเชื่อมโยง เมนูและหมวดหมู่สินค้าของเราเอง ซึ่งจะต้องมีการตั้งค่า สินค้าในร้าน การแสดงผลหน้าเว็บสินค้า ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องปรับแต่งหลายอย่างด้วยกัน
รายการสินค้าและเมนูใน VirtueMart3 แบบติดตั้งสำเร็จรูป joomla+VirtueMart ไว้ด้วยกัน หรือติดตั้งVirtueMart แบบส่วนเสริม สำหรับผู้ที่ใ่ช้งาน ติดตั้ง joomla อยู่ก่อนแล้ว หน้าจอแจ้งเตือน ลักษณะนี้ ผู้ใช้งาน ต้องสร้างเมนู เพื่อเชื่อมโยง คอมโพแนท์ VM - Category เป็นตัวหลักสำคัญที่สุด ของการสร้างร้านค้าด้วย VirtueMart  ซึ่งจะมีหลักการสร้างเมนู ชนิดนี้คล้ายๆกับการสร้างเมนูเชื่อมโยงกับบทความ joomla นั่นเอง

วิธีการสร้างรายการเมนูมายัง VirtueMart มีดังนี้คิอ

เข้าสู่ผู้ดูแลระบบ joomla
1.คลิก>>เมนู เลือกเมนูการจัดการ
2.คลิก>>เพิ่มกลุ่มเมนูใหม่ ระบบจะพาเข้าสู๋ หน้าจอ ให้เราสร้างเมนูขึ้นใหม่
ชื่อ: vmart-shop 
ชื่อ:แบบยูนิต:vmart-shop
รายละเอียด:vmart-shop
การสร้างเมนูขึ้นมาใหม่ แบบนี้ เรียกว่า สร้างกลุ่มเมนู ไอเทมเมนู ซึ่งจะทำให้เราเรียกการใช้งานเมนู สำหรับร้านค่า ได้ง่ายขึ้น และจะแยกเมนู Main-Menu กลุ่มเมนู แกนหลัก joomla อย่างเด็ดขาด
3.คลิก>>เมนู vmart-shop และ เพิ่มเมนูใหม่ เพื่อจะสร้าง รายการชนิดของเมนู โดยให้เราตั้งชื่อ เมนูก่อน เช่น คอมพิวเตอร์ 
4.ช่อง ชนิดของเมนู ก็เลือกเป็น virtuemart เลือกชนิดเมนูการแสดงผลแบบ เข้าโครงหน้าหมวดหมู ก็จะได้เมนู คอมพิวเตอร์:ชนิดเมนู: virtuemart เค้าโครงหน้าหมวดหมู่ 

 5.คลิก>>เมนู โมดูลที่จะทำงานร่วมกับเมนูนี้ ข้อนี้สำคัญมาก เพราะต้องไปกำหนด การเชื่อมโยง คอมโพแนนท์ VM - Category ให้แสดงผลหน้าเว็บไชต์ของเรา และจะมี ลิงค์เมนูหมวดหมู่ คอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้งาน คลิก เปิดดูสินค้าภายในร้านนั่นเอง
6.คลิก>>ปุ่มบันทึกปิด จะได้เมนู หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์ เชื่อมโยง คอมโพแนนท์  VM - Category ซึ่งตอนนี้ ยังไมได้สร้าง รายการหมวดหมู่สินค้า VM - Category การแสดงผลโมดูล จะยังไม่ทำงาน เราจะต้องไปสร้าง รายการหมวดหมู่สินค้า VM - Category ก่อน 
7.คลิก>>เมนู VirtueMart และ เมนูหมวดหมู่สินค้า เพื่อเชื่อมโยง เมนูคอมพิวเตอร์ ซึ่งเราสร้างรอไว้กอนแล้ว 
8.คลิก>>ปุ่มบันทึกปิด กลับไปที่ vmart-shop เมนูแกนหลัก ของเราอีกครั้ง
9.คลิก>>เมนู>> คลิก>> vmart-shop ภายใน จะเจอ เมนู คอมพิวเตอร์ ที่สร้างรอไว้ จากนั้น คลิกเข้าไป 

10.ข้อนี้ให้เลือกหมวดหมู่สินค้า ที่สร้างขึ้นก่อนนี้ ด้วย หมวดหมู่สินค้า VirtueMart ในที่นี้ คือ คอมพิวเตอร์ ชี้เลือกให้ตรงกัน 
11.บันทึกผล แล้วไปดูที่หน้าเว็บไชต์ของ เรา จะเห็น โมดูล VM - Category ได้แสดงผลแล้ว โดยมีเมนู คอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้นมา 1 เมนู เมือคลิก ระบบจะแสดงผล รายการสินค้า ซึ่งต้องใส่เพิ่มในภายหลัง


Ads-bygoogle

ปรับแต่งการแสดงผลเนื้อหาหน้าแรกของ JoomlaVirtueMart3

Ads-bygoogle

หน้าแรกสำหรับ JoomlaVirtueMart3 ติดตั้งแบบสำเร็จรูปไว้ในแพ็กเก็ตเดียวกัน ลักษณะนี้เมือติดตั้งเสร็จแล้ว จะรวมการแสดงผลหน้าแรก หมวดหมู่สินค้าไว้โชว์เป็นหน้าแรก ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของเรามากนัก ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขในส่วนนี้ เพื่อปรับแต่งหน้าตาร้านค้าใหม่ 

บทความ แสดงตัวอย่าง สอนวิธีการ เปลี่ยนหน้าตาของ JoomlaVirtueMart3 เมนนูหน้าแรกซึ่งดึงเอาหมวดหมู่สินค้าตัวอย่าง จากแม่แบบ มาโชว์เป็นหน้าแรกทั้งหมด โดยการสร้างเมนูขึ้นมาใหม่ กำหนดการแสดงผลชนิดเมนูเชื่อมโยงกับบทความ โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

เข้าสู่ผู้ดูแลระบบ จูมล่าของเรา
คลิก 1.เมนู>>เลื่อนแท็ป >> Main Menu รูปบ้านๆ ของเรา คือเมนูหลัก ของ VirtueMart 
เข้ามาแล้ว สังเกตุ เมนูที่สร้างขึ้นมาที่มีก่อนแล้ว 4 เมนู 
Home (เอเลียส์: home)
VirtueMart » หน้าแรกร้านค้า หมายความว่า หน้าหลักของเว็บไชต์เรา ตั้งค่าแสดงผลหน้าแรกเป็นเมนูเชือมโยงแบบ หน้าแรกร้านค่า โดยมีปุ่มรูปดาวสีเหลือง เลือกไว้ก่อนแล้ว ลักษณะนี้จะโชว์สินค้าตัวอย่าง รูปภาพ ราคาฯลฯ 

2.คลิก>>เมนูสร้างใหม่ ผู้เขียนสร้างเมนู ขึ้นมาใหม่ เพื่อแทนที่ เมนู Home ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเมนูใหม่เหมือน หลักการสร้างเมนู ของ joomlaทั่วไปนั่นเอง
3.ใส่ชื่อ เมนูที่เราสร้างใหม่ เช่น หน้าแรก แล้วคลิก>>ปุ่มเลือกชนิดของเมนูที่จะเชื่อมโยง ซึ่งจะมีหลายชนิดด้วยกัน แต่ในที่นี้เราจะเน้น เมนูนี้ให้เป็นเมนูแสดงบทความหน้าแรก ไว้ต้อนรับ ใส่ข้อมูลเนื้อหา รูปภาพได้เต็มที่ จากนั้นคลิก>>ปุ่มบันทีกปิด ระบบจะกลับเข้ามาสู หน้ารวมเมนูทั้งหมด คือ Main Menu รูปบ้านนั่นเอง
ชนิดของเมนุ บทความลักษณะนี้มีตัวเลือก หลายตัวเลือกด้วยกัน สามารถที่จะเลือก การแสดงผลหน้าแรก แบบบทความเดี่ยวก็ได้ เลือกให้แสดงตามวันเวลาที่กำหนด ปิดเปิดเองแบบอัตโนมัติ ใช้ในหน้าต้อนรับในช่วงเทศกาลต่างๆ 

4.คลิก>>ปุ่มรูปดาวที่เมนูหน้าแรกนี้ ตั้งค่าให้เป็นหน้าหลัก ให้เป็นรูปดาวสีเหลืองๆ คลิก>>บันทึกปิด แล้วไปดูผลงานหน้าเว็บไชต์
บทความทั้งหมดนี้ จะอยู๋ในหมวดหมู่ หลัก ของเค้าคือ Uncategorised หรือ จะสร้างหมวดหมู่ใหม่ก็ได้เช่นกัน แล้วเชื่อมโยงบทความที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่เราสร้างขึ้น
Ads-bygoogle