แก้ไข สิทธิ์ การเข้าถึงบทความ สมาชิกกลุ่ม ห้องลับ-vip joomla3

Ads-bygoogle

สิทธิ์ในการเข้าถึงการเผยแพร่บทความของสมาชิกกลุ่มลับ vip ให้สามารถเปิดอ่านได้เฉพาะสมาชิก vip ได้เท่านั้น สำหรับ joomla3 มีปัญหานิดหน่อย


บทความสมาชิก vip หรือกลุ่มสมาชิกแบบลงทะเบียน ทุกบทความ จะเผยแพร่ทันทีไม่ได้ ต้องรอการตรวจสอบ โดย Super Use ทุกบทความ ก่อน เพื่อป้องกัน ผู้ก่อกวน ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการ ของกลุ่มสมาชิกมากนัก

บทความ สอนวิธีการแก้ไข สิทธิ์การเผยแพร่บทความ ในห้องลับVip โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ joomla หรือ Super Use โดยมีขั้นตอนง่ายๆเช่นกัน

เพื่อความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง โครงสร้าง ระบบแบบสมาชิกทั้งหมด
เมนู สมาชิกห้องลับvip  ตั้งค่า แสดงแบบบล็อก กำหนดการเข้าถึง Public
เมนูสมัครสมาชิก vip  ตั้งค่า สมาชิก แบบฟอร์มการเข้าระบบ กำหนดการเข้าถึง  Public
ผลการแสดง สองเมนูนี้ จะแสดงแบบถาวร ไม่ว่าสมาชิก หรือบุคคลทั่วไป เค้าก็จะเห็นทันที
บทความ สำหรับ สมาชิก สร้างโดย Administrator Joomla ตั้งค่าให้แล้ว เป็น Super use เพื่อให้สร้างเนื้อหา สำหรับสมาชิกเขียน แก้ไขบทความต่างๆ 
กลุ่มสมาชิก เมื่อลงทะเบียน ได้รับอนุมัติแล้ว สามารถ เขียนบทความได้ทันที แต่ติดเงื่อนไข สำหรับสิทธิ์ การเผยแพร่บทความ 2 ประการด้วยกันคือ
1.สมาชิก โพสบทความแล้ว ไม่เห็นบทความตัวเอง เมนูห้องลับvip ถึงจะล็อคอินเข้ามาแล้วก็ตาม
2.สมาชิก โพสบทความแล้ว ไม่แสดงผลหน้าแรกเว็บไชต์ ต้องรอการอนุมมัติทาง Administrator ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขระบบ joomla3เค้า

แก้ไข สมาชิกvip โพสบทความของตนเองแล้วไม่เห็น ในเมนูห้องลับ vip (ปลดล็อค นิดเดียว เห็นกันทั้งกลุ่มแน่นอน)
หน้าจอ แสดงการแก้ไข หมวดหมู่สมาชิก vip โพสบทความตนเองแล้วไม่เห็นในหน้าเมนห้องลับ vip ถึงจะตั้งค่า หมวดหมูสมาชิกvip เป็นแบบ Pubilc แล้วก็ตาม 
คลิก>> เลือกหมวดหมูสมาชิก-vip แล้ว คลิก>> แท็ปเมนู การตั้งค่าสิทธิ์ เลือก แก้ไขสถาณะ>> อนุญาต ก็จะได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้
Ads-bygoogle

วิธีการสร้างสมาชิก เพื่อกำหนดสิทธิ์ เข้าใช้งานถึงส่วนต่างๆของเว็บไชต์ Joomla3!

Ads-bygoogle

บทความแสดงวิธีการสร้างระบบสมาชิกใน Joomla 3แบบง่ายๆ ด้วยการรับสมัครสมาชิก และให้แต่ละคนเข้าถึงบทความเรื่องใดๆ ตามกำหนดสิทธิ์เท่านั้น
ระบบสมาชิก Joomla  สามารถทำการสร้างตามหลักการง่ายๆ ทำกัน 2 วิธี คือ
1.เปิดให้ผู้ชม สามารถสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ก็คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไชต์หน้าเว็บ แล้วรอการอนมุมัติ จากผู้ดูแลกลุ่ม สมาชิกเว็บ เพื่อให้สิทธื์ จึงจะเข้าใช้งานได้
2.ผู้ดูแลเว็บเป็นคนสร้าง User ให้ (User Manager > New) ก็คือ ผู้ดูแลเว็บไชต์ หรือ เจ้าของเว็บไชต์ เป็นผู้สร้างUser ขึ้นเอง เพื่อให้สิทธิ์! เป็นผู้ควบคุมสมาชิก เช่น Manager หรือ Administrator

ตัวอย่าง แสดงหน้าจอ เว็บไชต์joomla3 ระบบสมาชิก เปิดใช้ และพร้อมใช้งานทันที
วิธีการสร้างระบบ สมัครสมาชิก joomla มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้
สร้างกลุ่มสมาชิก 
ล็อกอิน เข้าระบบ จูมล่า>> www.โดเมนเรา.com/Administrator แล้วEnter แล้วไปสร้่งกลุ่มกัน
1.คลิก>>เมนูสมาชิก ด้านบน>>คลิก>> เพิ่มกลุ่มใหม่ 
2.ตั้งชื่อ กลุ่มสมาชิก-Vip ลงทะเบียน กำหนดให้อยู๋ ในกลุ่มหลักแบบ -Registered
3.บันทึก&ปิด ระบบจะพาไปสู่หน้าจอถัดไป
หน้าจอ แสดงระบบ กลุ่มสมาชิก ที่สร้างขึ้นล่าสุด กลุ่ม สมาชิก-Vip ลงทะเบียน จะอยู่ในกลุ่มหลัก Registered คือ แบบลงทะเบียนอย่างเดียว เท่านั้น!

4. กลับไปที่ ข้อ1 คลิก>>เมนูระดับการเข้าถึง คลิก>>เพิ่มระดับการเข้าถึง เพื่อไปกำหนด Access Level กลุ่ม -สมาชิก-Vip ลงทะเบียน ให้สมาชิกที่สมัครเข้ามา แต่ละคนมีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง 
5.หน้าจอ แสดงรายละเอียดระดับการเข้าถึง กลุ่มสมาชิก-vip ลงทะเบียน มีสิทธิ์เดียวเท่านั้น คือ เข้าถึงบทความตนเองได้ แต่แก้ไขบทความสมาชิกคนอื่นไม่ได้ คลิก>>บันทึก&ปิด
6.สร้างบทความให้ กลุ่มสมาชิก-Vip เขียนบทความของตนเองได้ โดยมีลำดับการสร้างต่อไปนี้
สร้างหมวดหมู่ สำหรับ หมวดสมาชิก-vip 
คลิก>>เมนูเนื้อหา>>เมนูหมวดหมู่>>เพิ่มหมวดหมู่ใหม่ ตัังชื่อ หมวดหมู่สมาชิก-Vip การเข้าถึงสมชิก-vip เท่านั้น
สร้างเมนู ห้องลับvip 
7.คลิก>>เมนู>>Main Menu>>เพิ่มเมนูใหม่ 
8.สร้างเมนูชื่อ ห้องลับ vip คลิก>>เลือกชนิดเมนู-แบบหมวดหมู่แสดงแบบบล็อก>>เลือกหมวดหมู่-สมาชิกvip เลือก สถานะ-เผยแพร่ การเข้าถึง-Public ตามลำดับ คลิก ปุ่มบันทึก&ปิด
9.สร้างบทความ ให้สมาชิก-vip เผยแพร่บทความตนเอง ตามที่ตั้งค่า กลุ่มสมาชิกvipลงทะเบียน สิทธิ์การเข้าถึง เขียนเผยแพร่ได้ แก้ไขบทความตนเองได้ แต่แก้ไขบทความคนอื่นไม่ได้
กาเพิ่มบทความให้ กลุ่มสมาชิกvip เข้าถึบทความของตนเองได้ แต่ละคน หรือ แต่ละUse ผู้ดูแลระบบ joomla /Administrator ต้องสร้างบทความสำหรับสมาชิกรอไว้ก่อนแล้ว และจะทำครั้งเดียวเท่านั้น และจะใช้งานได้ตลอดไป ซึ่งระบบจะทำการเปิดเมนู โมดูล User Menu เชื่อมเมนู submit an article ขึ้นมาให้ใช้อัตโนมัติ เมื่อสมาชิก Login เข้ามา
Ads-bygoogle