เปลี่ยนสีข้อความ ส่วนหัวของ Title Page ในเว็บไชต์ Joomla3x

Ads-bygoogle

สีข้อความส่วนหัว หรือ Title หัวข้อก่อนเนื้อหา ก่อนคลิกเปิดอ่าน ในหน้าแสดงเนื้อหาทั้งหมด ได้กำหนดค่าสีข้อความด้วยเทมเพลตจูมลาอยู่ก่อนแล้ว สามารถตั้งค่าสีขึ้นใหม่ ให้ตรงความต้องการของเรา แต่เมื่อคลิกเปิดอ่านจะ เข้าสู่หน้า Title Page แสดงเนื้อหาทั้งหมด สีข้อความ Title Page จะเป็นสีดำ ซึ่งอาจไม่ชอบใจมากนัก สามารถแก้ไขขึ้นใหม่ เพื่อความสวยงาม
ตัวอย่างที่ 1 Title Page Joomla ก่อนคลิก เปิดอ่านเนื้อหา
ตัวอย่างที่ 2 Title Page Joomla หลังคลิก เปิดอ่านเนื้อหา แสดงเนื้อหาเปิดอ่านทั้งหมด

ภาพแสดงผล สีของข้อความ Title Page ก่อนเข้าเนื่อหาและหลังเนื่อหา มาคลิกเปิดอ่าน 
บทความสอนวิธีการ เปลี่ยนสี Title Page ข้อความในหน้า แสดงเนื้อหาข้อมูลเว็บไชต์ Joomla3x
1.เข้าระบบแก้ไขไฟล์เว็บไชต์ Joomla ด้วยโปรแกรม FTP
2.ดาวน์โหดลไฟล์เว็บไชต์: template.css มารอไว้ในเครื่อง สำรองไว้ก่อน
 /domains/ชื่อโดเมน/public_html/templates/protostar/css/ template.css
3.แก้ไขไฟล์เว็บไชต์ Joomla ด้วย โปรแกรม Dreamweaver แล้วค้นหา ตำแหน่ง 7220 แทรกโค๊สสี เช่น color:#0088CC; ลงในตำแหน่ง 7221 เท่านั้น
4.save โปรแกรม Dreamweaver แล้วอัพโหลดไฟล์เว็บ template.css ด้วยโปรแกรม FTP ไปทับ ทอลองดูผลงานที่หน้าเว็บไชต์ของเรา อาจกด F5 ช่วย หรือ ล้างข้อมูลการท่องเว็บ ช่วยการแสดงผลได้ไวขึ้น
Ads-bygoogle