แสดงภาพและข้อความแบบข่าวอย่างย่อๆยอดนิยมในเว็บไชต์ Joomla-3x

Ads-bygoogle


เว็บไชต์สำหรับจูมลาสามารถแสดงผลบทความหน้าเว็บไชต์ได้หลายๆแบบ ซึ่งจะทำงานร่วมกับโมดูลแต่ละแบบการแสดงผลหน้าเว็บจะแตกต่างกัน แต่บทความแสดงด้วยภาพและข้อความร่วมกันด้วยนิยมมากที่สุด เพราะช่วยในการอธิบายเนื้อหาครอบคลุมมากที่สุดและคนอ่านเข้าใจง่ายที่สุดคนเข้าเว็บไชต์มากที่สุด

ตัวอย่าง ภาพประกอบบทความ โมดูลแสดงบทความแบบ บล็อก ของจูมลาที่มีอยู่ก่อนแล้ว
ภาพ Thumbnail สำหรับ จูมลา มีขนาดมาตรฐานแต่ผู้เขียนแก้ไขดัดแปลงภาพนิดหน่อยกำหนดให้เป็น 250x161  เพื่อให้ได้ขนาดพอดี ส่วนข้อความบรรยายภาพ แบ่งไว้ 5-6 บรรทัด เพื่อให้ได้หน้าจอที่สวยงาม การแสดงผลทั้งหมดจะได้ประมาณนี้

ภาพ Thumbnail และข้อความย่อๆ ใช้แสดงบทความแบบข่าวเป็นทีนิยมกันที่สุด ช่วยดึงดูดสายตาคนอ่านและช่วยเพิ่มปริมาณผู้ชมเข้าเว็บได้ง่ายที่สุด ซึ่งจะมีความสามารถคล้ายๆกันกับ เมนู โมดุลแสดงบทความ แบบ บล็อก จูมลา แต่ โมดูลแสดงบทความข่าว อย่างย่อๆ จะมีขนาดเล็กกว่าเดิมและ ข้อความก็ถูกตัดทอนตามไปด้วย จึงเหมาะสมที่จะดึงมาแทรกในตำแหน่งโมดูลต่างๆในจูมล่า

บทความ สอนวิธีการ ติดตั้งและใช้งาน ส่วนเสริมจูมล่า Featured Items Pro แสดงข่าวหน้าเว็บไชต์ Joomla3xโดยมีขั้นตอนตามลำดับดังนี้

1.ดาวน์โหลด ส่วนเสริม จูมลา Featured Items Pro ในเว็บไชต์ https://extensions.joomla.org
- ในกล่องค้นหา พิมพ์คำว่า Featured Items Pro แล้ว Enter
- คลิก ป้าย Featured Items Pro แล้วโหลดลงเครื่องเตรียมรอไว้
2.ติดตั้ง ส่วนเสริม จูมลา Featured Items Pro ตามปกติแล้วเปิดใช้
3.เลือกเทปเมนูย่อย Featured Items Pro ที่ชื่อ Joomla content option

- Category  ชื่อหมวดหมู่บทความ
-Select Article ชื่อบทความแต่ละบทความ แล้วบันทีกปิด
ทดลองแทรกโมดูล Featured Items Pro แสดงบทความในตำแหน่ง Position หน้าเว็บไชต์จูมลาของเรา
Ads-bygoogle