การสร้างเมนูสำหรับหมวดหมู่บทความ joomla 3

Ads-bygoogle

หลังจากที่ติดตั้ง joomla3x ด้วย Web Server mamp ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อจากนี้ คือ ใส่เนื้อหาลงในเว็บไชต์ของเราครับ โดยต้องสร้างเมนู สร้างหมวดหมู่ และ สร้างบทความ เรียงตามลำดับ และสุดท้าย คือ  เชื่อมโยงบทความและหมวดหมู่เข้าด้วยกัน เพื่อทำเมนู ปุ่มกดลิ๊งเปิดอ่านเนื้อหาบทความในเว็บไชต์
การสร้างเมนู joomla ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งภายใน การจัดการเมนูดังกล่าว จะต้องสร้างบทความและหมวดหมู่ไว้ก่อนเพื่อศึกษาเป็นแนวทาง ตัวอย่างเช่น

1.คลิกที่เมนู เนื้อหา>> 2.คลิก> >เมนู เพิ่มเนื้อหาใหม่ตามตัวอย่างด้านบน
บทความ ในเว็บไชต์  http://women.sanook.com 5 เคล็ดลับดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวอย่างได้ผล ผู้เขียนนำบทความมาแสดงเป็นตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น


3.ตั้งชื่อบทความ ใส่เนื้อหาลงไปตามนี้ แล้วใส่รูปภาพประกอบบทความเพิ่มไปด้วย เพื่อให้บทความเป็นที่น่าสนใจ และรูปภาพในบทความนี้เอง ช่วยให้สือความหมายของเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น คลิกที่ปุ่มเมนู>> บันทึกปิดนะครับ เราจะได้บทความหนึ่งบทความรอไว้แล้ว


4.เมื่อสร้างบทความเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องสร้างเมนูหมวดหมู่บทความ เพื่อให้บทความนั้นอยู่ภายใต้หมวดหมู่ที่สร้างรอไว้ และ การเรียกใช้งานก็ไม่สับสนอีกด้วย คลิก>>สร้างหมวดหมู่ ตามภาพ


5.ในส่วนการจัดการหมวดหมู่ คลิก>>สร้างหมวดหมู่ใหม่ ตั้งชื่อ หมวดหมู่อะไรก่อนก็ได้ เช่น หมวดหมู่ข่าวสาร  อาจจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังก็ได้ครับ จากนั้น คลิก>>ปุ่มบันทึกปิด จะเข้าสู่หน้าจอถัดไป6.ขันตอนนี้ต้องย้อน กลับไปที่บทความก่อนหน้านี้ ที่สร้างขึ้นในที่นี้ คือบทความ 5 เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ คลิกเปิดบทความนี้ขึ้นมาอีกครั้ง แล้วจัดบทความ ให้ตรงกับ หมวดหมู่ที่เราสร้างขึ้นในที่นี้คือ หมวดหมู่ขาวสาร บทความและหมวดหมู่ควรเลือกให้ตรงกัน เชื่อมโยงกันไปให้ถูกหากมีหลายหมวดหมู่หลายบทความก็ต้องทำแบบเดียวกัน แต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนไม่งั้นจะสับสน  จากนั้น คลิก>>  ปุ่มบันทึกปิด

7.ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ที่จะสร้างเมนู ปุ่มกดลิ๊งเปิดอ่านบทความในเว็บไชต์ของเรา คลิก >>เมนู>>Main Manu >>เพิ่มเมนูใหม่


8.ระบบจะพาไปสู่หน้าการจัดการ สร้างเมนูใหม่ ตรงชื่อ เมนู ให้พิมพ์ ว่า เมนูข่าวสาร ชนิดของเมนู ก็ให้เลือกเป็น เนื้อหา>>ชนิดแสดงเนื้อหาแบบ บล็อก

9.การเลือกชนิดรายการเมนูในหน้านี้สำคัญมา จะให้เราเลือกเมนูชนิดไหน ต้องการให้แสดงบทความเปิดอ่านแสดงผลอย่างไรบนหน้าเว็บ ผู้เ่ขียนให้เลือก ชนิดเมนูแบบบล็อก ซึ่งจะมีทั้งเนื้อหาและบทความหน้าเว็บแสดงผลพร้อมกัน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด
10.เลือกหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้ ในที่นี้คือ หมวดหมู่ข่าวสารซึ่งเราสร้างรอไว้ก่อนแล้ว เพียงแต่เลื่อนลงมา แล้วเลือกใช้ เท่านั้นเอง จากนั้น คลิก >> ปุ่มบันทึกปิด11.เรียกดูหน้าเว็บเพื่อทดสอบ ก็พิมพ์เรียก http://localhost/myweb/ การสร้างเมนูข่าวสารของเรา ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วแต่อยู่ถัดลงมาจากเมนูหลักคือ home เมือเรียกการใช้งาน คลิก>> เมนูข่าวสาร หน้าเว็บจะถูกเปิดออกมาแสดงเนื้อหาและรูปภาพทั้งหมดประมาณนี้ 


การทำเว็บไชต์ทุกประเภท หัวใจสำคัญของเว็บไชต์คือ การนำเสนอบทความที่ดีมีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อคนอ่าน เว็บไชต์ไม่จำเป็นต้องสวยหรูก็ได้ แต่จะเน้นในเรื่องของบทความวัดกันที่ตรงนี้ 
การสร้างเมนูหมวดหมู่บทความ joomla3ยังมีการสร้างเมนูอีกหลายรูปแบบแต่ควรยึดหลักการพื้นฐานตรงนี้ให้เข้าใจก่อน
Ads-bygoogle