วิธีการสร้างสมาชิก เพื่อกำหนดสิทธิ์ เข้าใช้งานถึงส่วนต่างๆของเว็บไชต์ Joomla3!

Ads-bygoogle

บทความแสดงวิธีการสร้างระบบสมาชิกใน Joomla 3แบบง่ายๆ ด้วยการรับสมัครสมาชิก และให้แต่ละคนเข้าถึงบทความเรื่องใดๆ ตามกำหนดสิทธิ์เท่านั้น
ระบบสมาชิก Joomla  สามารถทำการสร้างตามหลักการง่ายๆ ทำกัน 2 วิธี คือ
1.เปิดให้ผู้ชม สามารถสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ก็คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไชต์หน้าเว็บ แล้วรอการอนมุมัติ จากผู้ดูแลกลุ่ม สมาชิกเว็บ เพื่อให้สิทธื์ จึงจะเข้าใช้งานได้
2.ผู้ดูแลเว็บเป็นคนสร้าง User ให้ (User Manager > New) ก็คือ ผู้ดูแลเว็บไชต์ หรือ เจ้าของเว็บไชต์ เป็นผู้สร้างUser ขึ้นเอง เพื่อให้สิทธิ์! เป็นผู้ควบคุมสมาชิก เช่น Manager หรือ Administrator

ตัวอย่าง แสดงหน้าจอ เว็บไชต์joomla3 ระบบสมาชิก เปิดใช้ และพร้อมใช้งานทันที
วิธีการสร้างระบบ สมัครสมาชิก joomla มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้
สร้างกลุ่มสมาชิก 
ล็อกอิน เข้าระบบ จูมล่า>> www.โดเมนเรา.com/Administrator แล้วEnter แล้วไปสร้่งกลุ่มกัน
1.คลิก>>เมนูสมาชิก ด้านบน>>คลิก>> เพิ่มกลุ่มใหม่ 
2.ตั้งชื่อ กลุ่มสมาชิก-Vip ลงทะเบียน กำหนดให้อยู๋ ในกลุ่มหลักแบบ -Registered
3.บันทึก&ปิด ระบบจะพาไปสู่หน้าจอถัดไป
หน้าจอ แสดงระบบ กลุ่มสมาชิก ที่สร้างขึ้นล่าสุด กลุ่ม สมาชิก-Vip ลงทะเบียน จะอยู่ในกลุ่มหลัก Registered คือ แบบลงทะเบียนอย่างเดียว เท่านั้น!

4. กลับไปที่ ข้อ1 คลิก>>เมนูระดับการเข้าถึง คลิก>>เพิ่มระดับการเข้าถึง เพื่อไปกำหนด Access Level กลุ่ม -สมาชิก-Vip ลงทะเบียน ให้สมาชิกที่สมัครเข้ามา แต่ละคนมีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง 
5.หน้าจอ แสดงรายละเอียดระดับการเข้าถึง กลุ่มสมาชิก-vip ลงทะเบียน มีสิทธิ์เดียวเท่านั้น คือ เข้าถึงบทความตนเองได้ แต่แก้ไขบทความสมาชิกคนอื่นไม่ได้ คลิก>>บันทึก&ปิด
6.สร้างบทความให้ กลุ่มสมาชิก-Vip เขียนบทความของตนเองได้ โดยมีลำดับการสร้างต่อไปนี้
สร้างหมวดหมู่ สำหรับ หมวดสมาชิก-vip 
คลิก>>เมนูเนื้อหา>>เมนูหมวดหมู่>>เพิ่มหมวดหมู่ใหม่ ตัังชื่อ หมวดหมู่สมาชิก-Vip การเข้าถึงสมชิก-vip เท่านั้น
สร้างเมนู ห้องลับvip 
7.คลิก>>เมนู>>Main Menu>>เพิ่มเมนูใหม่ 
8.สร้างเมนูชื่อ ห้องลับ vip คลิก>>เลือกชนิดเมนู-แบบหมวดหมู่แสดงแบบบล็อก>>เลือกหมวดหมู่-สมาชิกvip เลือก สถานะ-เผยแพร่ การเข้าถึง-Public ตามลำดับ คลิก ปุ่มบันทึก&ปิด
9.สร้างบทความ ให้สมาชิก-vip เผยแพร่บทความตนเอง ตามที่ตั้งค่า กลุ่มสมาชิกvipลงทะเบียน สิทธิ์การเข้าถึง เขียนเผยแพร่ได้ แก้ไขบทความตนเองได้ แต่แก้ไขบทความคนอื่นไม่ได้
กาเพิ่มบทความให้ กลุ่มสมาชิกvip เข้าถึบทความของตนเองได้ แต่ละคน หรือ แต่ละUse ผู้ดูแลระบบ joomla /Administrator ต้องสร้างบทความสำหรับสมาชิกรอไว้ก่อนแล้ว และจะทำครั้งเดียวเท่านั้น และจะใช้งานได้ตลอดไป ซึ่งระบบจะทำการเปิดเมนู โมดูล User Menu เชื่อมเมนู submit an article ขึ้นมาให้ใช้อัตโนมัติ เมื่อสมาชิก Login เข้ามา
Ads-bygoogle