เปลี่ยนสีพื้นหลังของเว็บไชต์ในJoomla3ให้เป็นสีดำเทา

Ads-bygoogle

สีพื้นหลังของเว็บไชต์หรือที่เรียกว่า background  ของเว็บไชต์ สำหรับ joomla โดยปกติจะตั้งค่าสีของพื้นหลังเว็บและตัวอักษรให้มีความสัมพันธ์กัน โดยใช้สีพื้นหลังเว็บเป็นสีขาวและสีของตัวอักษรเป็นสีดำ-เทา การเปลี่ยนค่าสีพื้นหลังเว็บเไชต์ ให้เป็นสีที่ต้องการ สามารถทำได้ง่ายดาย ซึ่งในแต่ละเทมเพลตของ joomla มีหลักการแก้ไขคล้ายๆกัน

สีพื้นหลังดำเทาทั้งเว็บ แสดงการ ไว้อาลัยในหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 


ตัวอย่างที่1 เทมเพลต protostar
คลิก >>เมนูส่วนเสริม>>การจัดการเทมเพลต >>คลิกเมนู >>Protostar คลิก>>เข้าที่โฟลเดอร์ css >>template.css แล้วคลิกเปิดไฟล์
ตำแหน่งไฟล์ที่จะแก้ไข 7042 background-color: #fff; เปลี่ยนค่าสี โดยเทียบค่า ตามตารางตัวอย่าง จากนั้น คัดลอกไฟล์ไปแทนที่ แล้วบันทึก
ตัวอย่างที่2 เทมเพลต Beez3
จะมีไฟล์แยกย่อยค่อนข้างเยอะกว่า เทมเพลต Protostar จึงเหมาะสมที่จะทำเว็บไชต์ขนาดใหญ่ เว็ไชต์ขายสินค้าออนไลน์ หรือ ออกแบบเว็บไชต์ไว้ทำขายกันเลย

คลิก >>เมนูส่วนเสริม>>การจัดการเทมเพลต >>คลิกเมนู >>Beez3 คลิก>>เข้าที่โฟลเดอร์ css >>personal.cssแล้วคลิกเปิดไฟล์  ตำแหน่งไฟล์ที่จะแก้ไข 38 background-color: #FFFFFF; เปลี่ยนค่าสี โดยเทียบค่า ตามตารางตัวอย่าง จากนั้น คัดลอกไฟล์ไปแทนที่ แล้วบันทึก
Ads-bygoogle