สร้างสมุดบันทึกงานใหม่ ด้วยโปรแกรม Evernote 6.5 ภาษาไทย

Ads-bygoogle

Evernote โปรแกรมจดบันทึกงานและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เมือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวโปรแกรม Evernote จะสร้างสมุดรอไว้ให้ใช้งาน หนึ่งเล่ม เป็นแม่แบบ เพื่อรอการสร้างสมุดใหม่
Evernote โปรแกรมจดบันทึกงานและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เมือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวโปรแกรม Evernote จะสร้างสมุดรอไว้ให้ใช้งาน หนึ่งเล่ม เป็นแม่แบบ เพื่อรอการสร้างสมุดใหม่

สมุดบันทึก Evernote ดังกล่าว สามารถที่จะสร้างใหม่ แยกย่อยเป็นสมุดบันทึกได้อย่างไม่จำกัด ตามจุดประสงค์ของผู้ใช้งาน เพื่อช่วย ในการแยกบทความอย่างเป็นระเบียบ และการบันทึก ตรงกับการสร้างสมุดที่สร้างขี้น เพื่อความสะดวกในการ เปิดอ่าน การเผยแพร่บทความหรือการแชร์บทความ และ Evernote ยังมีความสามารถที่หลากหลาย และปัจจุบันนิยมใช้กัน

บทความ สอนวิธีการ สร้างสมุดบันทึกงาน ด้วยโปรแกรม Evernote โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.เมาท์ชี้ที่ เมนู สมุดบันทึก แล้วคลิกขวา>> จะเจอกลุ่มเมนูคำสั่ง การสร้างสมุดบันทึก จากนั้นคลิก>> สร้างสมุดทันที
2.สร้างสมุดบันทึกใหม่ คลิก>> ช่อง สร้างชื่อสมุด เช่น การดูแลสุขภาพ คลิก>>ตกลง ก็จะได้ สมุดหนึ่งเล่นในชื่อนี้ จะเลียงถัดลงมาจากสมุดแม่แบบตัวอย่างนั่นเอง การตั้งชื่อ สมุดสำคัญมาก ต้องตั้งชื่อ ให้สัมพันธ์กัน กับบทความ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเรียกใช้

3.ทดลองสร้างบทความ สักหนึ่งบท โดย วิธีการ คลิก>>เมนูบันทึกย่อหน้า>>ระบบจะสร้างหน้ากระดาษเปล่าๆมาหนึ่งหน้า แล้วเขียนบทความตัวอย่างลงไป หรือ ก็อป บทความจากเว็บอื่นก็ได้ แล้วบันทึกจัดเก็บใน สมุดชื่อ การดูแลสุขภาพ>> แล้วลองเปิดอ่าน จะพบว่า Evernote จะจัดเก็บและเรียงบทความอย่างเป็นระเบียบ หากมีบทความเป็นจำนวนมาก ก็จะมี ระบบช่วยค้นหา ดึงบทความมาแสดงตาม คีย์ ที่ป้อน
4.ทดลองสร้างสมุดใหม่อีกครั้ง โดย เมาท์ชี้ไปที่สมุดบันทึก(แม่แบบ)แล้วทำตามข้อสองและสาม ซึ่งการสร้างสมุดเพื่อจัดเก็บบทความ จะคล้ายๆกับการสร้างหมวดหมู่จัดเก็บบทความใน joomla ของเค้านั่นเอง
5.เมื่อสร้างสมุดบันทึกดังกล่าวได้แล้ว ลองประยุกต์ สร้างสมุดใหม่ ภายใต้ สมุดการดูแลสุขภาพ เพื่อที่จะแยกสมุดลูก แบบแยกสมุดเป็นชั้นๆ ตัวอย่าง เช่น ดูแลสุขภาพดวงตา เมาท์ชี้ไปที่ สมุดบันทึก การดูแลสุขภาพ คลิกขวา>>สร้างสมุดใหม่ ชื่อ การดูแลสุขภาพดวงตา คลิก>>ตกลง เป็นอันเสร็จ สมุดบันทึก ที่ชื่อ การดูแลสุขภาพดวงตา จะเรียงถัดต่อจาก สมุดบันทึก การดูแลสุขภาพนั่นเอง ส่วนไฟล์บทความ ก็จัดเก็บให้ตรงกัน การใช้งานคร่าวๆจะได้ประมาณนี้
Ads-bygoogle