สร้างโฟลเดอร์ไว้จัดเก็บรูปภาพในJoomla3

Ads-bygoogle

โฟลเดอร์และการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และ วีดิโอ สำหรับ joomla ควรที่จะสร้างโฟลเดอร์ส่วนตัวของเราเองด้วย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย การค้นข้อมูลจะไม่ผิดพลาดในการเรียกใช้งาน  และยังช่วยในเรื่องระบบการทำงานของ joomla มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย


วิธีทำ โฟลเดอร์ใหม่ให้กับ joomla

1.คลิกเมนู >> เนื้อหา และ 2. เมนู >> จัดการรูป/ไฟล์ 

3.คลิก>>แท็ป สร้างโฟลเดอร์ใหม่ เมืออยู่หน้านี้แล้ว สังเกตุดีๆจะมี โฟลเดอร์ย่อยภายใต้ รูด images ซึ่งก็คือ โฟลเดอร์หลักของ joomla เค้า ส่วนไฟล์ภาพ ที่อยู่นอกโฟลเดอร์ เป็นภาพตัวอย่าง อันนี้ไม่แนะนำให้สร้างไฟล์ภาพนอกโฟลเดอร์ เพราะจะดูรกตา

4.ตั้งชือ >>โฟลเดอร์ใหม่ ชืออะไรก็ได้ เช่น new แล้วไป ข้อ 5 คลิกแท็ป>> สร้างโฟลเดอร์ 

6.จะพบว่า มีโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเอง ก็คือ new เรียบร้อยแล้ว และมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บไฟล์ให้ด้วย การทำงานของ โฟลเดอร์ส่วนนี้ก็คือ รูด : images/new ระบบจะจัดการสร้างให้เองโดยอัตโนมัติ จากนั้น คลิกที่เมนู >> อัพโหลด ไฟล์ภาพ ต่างๆ จะถูกจัดเก็บตามการเรียกใช้ในโฟลเดอร์นั้น

การตั้งชื่อโฟลเดอร์ ต้องตั้งให้สัมพันธ์กัน ระหว่างหมวดหมู่ และ บทความ รูปภาพก็เช่นกัน ต้องตั้งชื่อภาพให้สัมพันธ์กัน สั้นและกระชับ อาจตั้งให้มีความหมายด้วยก็ได้ ซึ่งจะเป็นการดีครับ

Ads-bygoogle