สร้างเมนูแสดงหมวดหมู่บทความแบบ List ใน Joomla 3

Ads-bygoogle

บทความแสดงตัวอย่าง การสร้างเมนู แสดงหมวดหมู่ของบทความ ใน Joomla 3 จะเป็นการดึงหมวดหมู่มาสร้างเป็นเมนู เมื่อคลิกเมนูที่สร้างขึ้น ก็จะดึงรายชื่อบทความในหมวดหมู่นั้นๆ มาแสดงในช่องซ้ายมือของหน้าเว็บไซต์ โดยจะแสดงบทความแบบ List เป็นลิ๊งไล่ลงตามกันมา แสดงเฉพาะชื่อบทความ และรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นชื่อผู้เขียน จำนวนครั้งที่บทความถูกเปิดอ่าน
ตัวอย่าง บทความ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัด สุพรรณบุรี 5 อันดับ บทความ
ลำดับการสร้างเมนู List ก็คือ

1.คลิก เมนู >> Main Menu >>เพิ่มเมนูใหม่
2.จะหน้านี้ ให้กรอกรายละเอียด เช่น ชื่อเมนู  แล้ว คลิก >> เลือก 
3.จะขึ้น หน้าต่าง popup เมนูให้เลือกหลายชนิด คลิก >> หมวดหมู่ แสดงแบบลิสรายการ 4.หน้านี้จะขึ้นมาให้เลือกเท็บ เลือกหมวดหมู่ ซึ่งเราต้องสร้างหมวดหมู่ไว้รอก่อนแล้วและบทความก็ด้วยเช่นกัน คลิก >> เลือนเปิดออกมาเลือก หมวดหมู่ที่สร้าง ในที่นี้เลือก หมวดหมู่ท่องเที่ยว จากนั้น กดบันทึกปิด บนแท็บด้านบน
บทความทั้งหมด จะถูกเปิดออกมา แสดงผลบทความเมนูแบบ list แสดงเป็นหัวข้อย่อยๆไล่ตามกันมา ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนด ค่าบทความแต่ละบทว่า จะให้บทความไหนมาก่อน บทความไหนเป็นบทความรอง จะให้แสดงบทความไหน ในเวลาต่อมา ซึ่งตั้งค่าล่วงหน้าได้ ในส่วนหน้าจอ บทความแสดงผลออกมาแบบนี้ไม่ถูกใจไม่สอาดตา สามารถตั้งค่าตัวกรองเมนูนี้ได้ โดอยคลิก>> ที่การปิดเปิดตั้งค่าตัวกรองบทความเท่านั้นเอง

Ads-bygoogle