แทรก วีดีโอ youtube ลงในบทความ joomla3

Ads-bygoogle


วิธีการแทรกวีดิโอลงในบทความ มีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีทั้งง่ายและยากที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการง่ายที่สุดเพื่อการทดลอง

Joomla3 ให้ความสำคัญในเรื่องระบบการป้องกันทั้งระบบ และจะปิดกั้นในเรื่องของการใส่ CODEในส่วนของเนื่อหาแม้กระทั้งโมดูลเทมเพลท  ซึ่งฝั่งของผู้ดูแลระบบ ต้องเข้าไปจัดการเปิดการทำงานในส่วนนี้


1.คลิก>>เมนูส่วนเสริม>>ปลั๊กอิน>>เอดิเตอร์-TinyMce>>
2.คลิก >>เปลี่ยนค่าตัวแปร ในปลั๊กอิน โดยให้ลบเพียง2ค่าและเลือกเพียงค่าเดียว applet แล้วบันทึกปิด


แบกแรก แก้ไขไฟล์ใน Joomla เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชั่นในปลั๊กอิน เป็นผลจากการป้องกันการวางสคลิปของ Joomla ซึ่งเราต้องตั้งค่าแก้ไข ลบไฟล์บางตัวออก เพื่อเปิดการใช้งาน ในที่นี้ ให้เหลือ applet เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การใส่วิดิโอ youtube ก็จะทำงานแสดงผลได้ตามปกติ

แบบที่สอง คือ การติดตั้งส่วนเสริมด้วย plugin Dj-emded-light 
3.คลิก>>เมนูส่วนเสริม>>การจัดการ>>คลิกปุ่ม>>choose File
4.คลิก>>เลือกไฟล์ปลั๊กอินที่โหลดไว้มารอในเครื่อง คลิก>>ปุ่มเปิด open
5.คลิก>>ปุ่มอัพโหลดและติดตั้ง6.คลิก>>เมนูส่วนเสริม>>ปลั๊กอิน>>
7.คลิก>>เลือกปลั๊กอิน ที่ชื่อ Dj Embed Light ที่ถูกปิดไว้แล้วเปิดการใช้งาน หรือ คลิก>>ปุ่มสีแดงหน้า ชื่อ Dj Embed Light ให้เป็นสถาณะสีเขียวให้เเป็นเครื่องหมายถูก

8.คัดลอก URL Youtube  มาวางในเนื้อหาบทความ แล้ว  Enter ท้าย Url นั้นๆ สังเกตุที่บทความ เริ่มจะมีวีดีโอแทรกขึ้นมาแล้ว เราสามารถปรับขนาดได้ตามใจชอบ จากนั้น คลิก ปุ่มบันทึกปิด 

คุณสมบัติของ ปลั๊กอิน Dj-emded-light นอกจากใช้งานและติดตั้งง่ายด้วยแล้ว ยังสามารถ แสดงผลให้วิดิโอของเรานั้น มีคุณลักษณะ  Responsive ย่นย่อตามอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ทับแล็ต โทรศัพย์มือถือ Smart phone ได้ทุกขนาดหน้าจอ ทำให้แสดงผลบนเว็บไชต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Ads-bygoogle