แจกฟรี plugin module Responsive header สำหรับ joomla3x

Ads-bygoogle

แบนเนอร์หรือโลโก้หัวเว็บไชต์ สำหรับ joomla เบอร์3 แม่แบบ มาตราฐาน Beez3 ใช้แสดงเป็นตัวอย่าง การวางป้ายโฆษณาในระหว่างตำแหน่ง Position1 และ Position2 ไม่มีตัวกรอง หรือ สคลิป และไม่ได้ทำงานร่วมกับ โมดูล การแสดงผลจึงไม่รองรับ หน้าจอ มือถือรุ่นใหม่ และแท็บแล็ตฯลฯ
ตัวอย่าง 
การแก้ไข ปรับขนาด ความสูง แบนเนอร์ โลโก้หัวเว็บไชต ์ในไฟล์ personal.css. min-height: 250px; ซึ่งเป็นค่าเดิมที่ FIX ค่านี้ไว้ก่อน ซึ่งผู้ใช้งาน ออกแบบโลโก้ แบนเนอร์เตรียมไว้แล้ว แต่ขนาดความสูงแสดงผลหน้าจอไม่สมส่วน ก็ควรแก้ไขส่วนให้ดีก่อน จากนั้น โหลดและติดตั้ง Plugin ที่ชื่อว่า flexheader3_j3 แล้วเปิดใช้
ดาวน์โหลด Plugin:ได้ที่นี่ goo.gl/UpUddk

หน้า Module Setting นี้ ตั้งค่าตามตัวอย่างก็ได้ ซึ่งอธิบาย ส่วนที่สำคัญตามรูปภาพ 
-เลือกชนิดของไฟล์ภาพ 
โลโก้หรือแบนเนอร์ที่ออกแบบรอไว้ เป็นชนิดสกุลไฟล์ภาพอะไรก็ใส่ให้ตรงกันเช่น personal2.png ก็เลื่อนแท็ป png หรือ personal2.jpg ก็เลือก jpg 

-width:Height คื่อค่ากำหนดความกว้าง ความสูง ของไฟล์ภาพโลโก้ personal2 ซึ่งของเดิม FIX ค่าแบบ PX ก็ตั้งค่าใหม่เป็น % จะช่วยในเรื่อง Responsive

คลิกปุ่มบันทึกปิด แล้วดูผลที่หน้าเว็บไซต์ ดูผ่านอุปกรณ์ มือถือ แท็บแล็ต ทุกหน้าจอ จะย่นย่อหัวเว็บโลโก้ เหมือนเปิดดู ด้วยคอมพิวเตอร์ PC ต้นฉบับ 100%
Ads-bygoogle