ทำเมนู iconในjoomla3xใช้ภาพแทนลิงค์ข้อความ

Ads-bygoogle

การสร้างเมนูของจูมล่า ในแต่ละเมนู จะใช้ textlinkในการทำปุ่มเมนูเพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดหมู่บทความ ซึ่งจะได้ค่า ลิ้งค์ Url ที่แตกต่างกันไป google จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สุด
บทความสอนวิธีการ ใช้ภาพนิ่ง แทนลิ้งค์เมนูแบบข้อความ และช่วยส่งผลดีต่อการทำSEOสะด้วย
ตัวอย่าง เมนูหน้าแรก และเมนูต่อๆไป จะใช้หลักการเดียวกัน เมือเข้าใจตามนี้แล้วจะสร้างได้ตลอดไป
1.ล็อคอินเข้าสู่ผู้ดูแลระบบ joomla ของเรา
2.สร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน joomla ตั้งชือ= Menu-Icon หรือใช้ชื่ออื่นก็ได้ อ่าน วิธีการสร้างโฟล์เดอร์จัดเก็บไฟล์ภาพ สำหรับ joomla  จากนั้นสร้างปุ่ม Icon ด้วยโปรแกรมตัดแต่งภาพทัวไปเช่น Adobe Photoshop หรือ PhotoScape เตรียมรอไว้อัพโหลด หรือ ก๊อบปี้ไฟล์ภาพในเน็ต มาทดลองก่อนก็ได้เช่นกัน
3.คลิก>>ปุ่มเมนู >>Main Menu จะเข้าสู่หน้าจอถัดไป
แท็ปเมนู ตั้งค้าลิงก์
คำอธิยายลิ้งก์ = ใส่คำว่า หน้าแรก 
รูปเมนู = เลือกรูปในโฟลเดอร์ Menu-Icon เช่นรูปบ้าน แสดงภาพเป็นหน้าแรกให้สัมพันธ์กัน 
ชื่อเมนู = เปิด/ปิด เลือกใช่่ ข้อความ หน้าแรก จะแสดงผลขึ้นมาเมือเมาท์อยู่เหนือภาพ
แสดงในเมนู = ข้อความหน้าแรก จะแสดงคู่กันกับภาพทีเลือกไว้ จากนั้นบันทึกปิด ทดสอบดูผลงาน
การทำภาพเมนู แบบภาพนิ่งแทนลิ้งก์เมนูข้อความแบบนี้ เป็นพื้นฐานการเรียนรู้การทำเมนูของ จูมล่า เบอร์3 เสนอเป็นแนวทางการประยุกต์ทำเมนูแบบ ภาพคลื่อนไหว อาจใช้ปลั๋กอินช่วยทำให้ดูทันสมัยขึ้น ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในบทความครังก่อน
Ads-bygoogle